Reflü Nasıl Tespit Edilir? Kullanılan Reflü Testleri Nelerdir?

Reflü, toplum yaşantısında çok ciddi etkileri görülebilen ve yaşam kalitesini düşüren en önemli mide rahatsızlıkları arasında yer alırken, reflüsü tanısı nasıl koyulur ve bu tanılama da kullanılan testler.

Reflü Tanısı Nasıl Koyulur?

Reflü

Bir rahatsızlığın teşhisi en önemli evresini oluşturur. Çünkü reflü gibi mide rahatsızlıklarının gündelik yaşantı içerisinde yaratmış olduğu şikayetler, hastanın yaşamını olumsuz şekilde etkiler. Belirtilerinin günlük yaşamı etkileyerek, aksaklıklara ve sorunlara neden olabilmesi muhtemel olabilmektedir. Reflü hastalığının meydana gelmesi ile birlikte hastada çok belirgin semptomlar görülür. Reflünün tanısı, diğer hastalıklara göre çok daha basit ve çok daha hızlı bir şekilde koyulabilir. Her ne kadar mide rahatsızlıklarının çok belirgin ve somut belirtilere sahip olsa da aralarında mevcut olan benzerliklere rağmen tanısı etkin bir şekilde koyulabiliyor. Günümüzde reflü teşhisi için reflünün ortaya çıkarmış olduğu belirtilere/şikayetlere bakıldığı gibi aynı zamanda da çeşitli test tetkikleri de somur tanılama amacı ile son derece sık şekilde kullanılır. Özellikle de günümüz modern toplum yaşantısında reflü rahatsızlığının oldukça yüksek oranda görülüyor olması ve bununla birlikte herhangi bir yaş sınırlaması olmadan yetişkinlerden çocuklara ve hatta bebeklere kadar her yaş grubunda görülebilmektedir. Her yaş grubundaki etkileri ve şiddeti de değişkenlik gösterdiğinden mutlaka en kısa süre içerisinde tanısı koyulmalı ve gerekli olan tedavi uygulamalarına başlanmalıdır.

Reflü Belirtileri Nelerdir?

Reflü rahatsızlığının tanısı, belirtileri üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle de reflünün gündelik yaşantı içerisinde çok ciddi sorunlara yol açabilen belirtilerinin görülmesi yüksek olasılıkla reflü rahatsızlığına yakalandığını gösterir. Buna göre bu rahatsızlığın tanısı açısından da önemli bir role sahip olan belirtileri arasında;

 • Mide yanması ve midede ekşime,
 • Karın bölgesinde çok şiddetli ağrı,
 • Yemek borusunun geçtiği tüm göğüs bölgesinde yanma ve beraberinde şiddetli ağrı,
 • Ağız içerisinde kötü ve acı tat oluşumu,
 • Ağız kokusu,
 • Hazımsızılık,
 • İştah kesilmesi,
 • Ani kilo kayıpları (bebeklerde ve çocuklarda),
 • Ses kısılması,
 • Yutkunma güçlükleri,
 • Nefes problemleri,
 • Boğazda takılma hissi,

gibi semptomlar görülür. Gündelik yaşam akışı içerisinde çok ciddi sorunlara neden olabilen bu şikayetleri yaşayan kişilerin reflü hastalığına yakalandığı tanısı koyulabilir.

Reflü ve gastrit belirtileri birbirlerine çok benzer belirtiler gösteriyor olmaları nedeni ile toplum genelinde çok sık karıştırılır. Sağlık kuruluşlarına reflü için başvuran pek çok kişide gastrit olabildiği gibi, bazı kişilerde her iki rahatsızlık birden olabiliyor. Bu yüzden en sağlıklı ve doğru sonuçlar için reflü testi gibi çeşitli tetkiklerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Reflü Tanısı İçin Kullanılan Testler

Endoskopi

Günümüz modern yüzyıl dünyasının teknolojik yenilikleri ile birlikte artık reflü tanısı çok daha hızlı bir şekilde koyulabiliyor. Bu noktada reflünün tanısı için temel olarak belirtileri üzerinden hareket edilmesinin haricinde kullanılmakta olan 5 farklı testi bulunur. Bunlar;

 • Endoskopi,
 • Röntgen,
 • pH Metre,
 • Manometre,
 • Mide boşalımı,

şeklindedir. Her tetkik farklı uygulama yapıları ile hastanın durumuna göre hangisinin uygulanacağı belirlenmektedir. 

Endoskopi ile Reflü Tanısı

Uç kısmında kamera bulunan özel bir ekipman olan ‘endoskopik’ cihaz, ağız içerisinden sokularak, yemek borusuna, daha sonra mideye ve 12 parmak barsağına ulaşılır. Tüm bu noktalara ilişkin olarak içeriden somut görüntüler alınabilmesi mümkün olur. Böylelikle en somut şekilde reflünün tanısı koyulabilir. Gerekli olması durumunda bu organlarda örnek alımı da bu cihaz yardımı ile gerçekleştirilebilmektedir.

Röntgen ile Reflü Tanısı

Günümüzde sıklıkla kullanılan reflü testi arasında yer alan röntgen yani bu görüntüleme testi temel olarak yemek borusu ve midenin görüntüsünün alınmasını sağlıyor. Bu testte hastanın, ‘Baryum’ isimli özel bir madde(ilaç) yutmaları istenir. Bu madde röntgen filminde daha somut verilerin alınabilmesine yardımcı olur. Çünkü bu madde yemek borusunu ve mideyi doldurur ve röntgen ile çok daha doğru verilerin alınabilmesine yardımcı olur.

pH Metre ile Reflü Tanısı

Söz konusu test sayesinde yemek borusuna asit kaçışı durumu ve bu durumun ne kadar sık olduğu tespit edilir ve aynı zamanda da reflü tanısı konur. Asit kuvvetini gösteren bir skala olan pH ile yapılan testte hastanın yemek borusuna 1 milimetre boyunda katater gönderilir. Söz konusu katater ucunda ise pH değerlerini ölçecek özel bir metre cihazı bulunur. Yemek borusunun son kısmına kadar ulaşan bu kataterin devamı buruna kadar uzanır ve buradan da bele takılacak bir cihaza bağlanır. Bu şekilde mideden yemek borusuna asit kaçış miktarı, şiddeti ve sıklığı gibi konularda en etkili veriler elde edilebilir. Her hastaya yapılması gerekli olmayan bu pH metre testi genellikle 1 tam günlük periyotta uygulanır. Bu testi daha çok reflü tanısı koyulmakta zorlanılan hastalarda uygulanır.

Manometre ile Reflü Tanısı

 Burundan, yemek borusu içerisine bir katater gönderilir ve burada dinlenme sırasında ve yutkunma sırasında ortaya çıkan basınç durumu incelenebilir. Temel olarak yemek borusunun ve ‘LES’ olgusunun kasılım durumuna ilişkin veri sağlar.

Mide Boşalım Testi ile Reflü Tanısı

Her hasta için uygulanması gerekli olmayan testlerden birisi olan mide boşalım testinde özellikle de boşlatım sorunu yaşayan ve diyabet gibi yan hastalıkları bulunan kişilerde reflü tanısı için uygulanır. Bu testte hasta radyoaktif bir ilaç ile işaretlenen bir içecek içer. Daha sonra belirli bir süre beklenir ve içeceği mideden 12 parmak barsağına ulaşması ile ‘gama kamera’ olarak isimlendirilen cihaz ile ölçümü gerçekleştirilir.Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle