Mide Kanseri ve Sırt Ağrısı, Belirtileri ve Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Mide kanserinin en önemli belirtisi hastanın midesinde ve çevresinde oluşan ağrılardır. Mide kanserinde ağrının sırta yayılması; pankreasın tümörden etkilenmesinin bir işareti olabilmektedir.

Mide Kanseri ve Sırt Ağrısı

Mide kansersi rahatsızlığına yakalanan hastalar, bazı durumlarda midelerinde oluşan zayıf şiddete sahip olan ağrılara eşlik eden şiddetli sırt ağrılarından yakınmaktadır. Böyle bir sorun söz konusu olduğunda; tümörün pankreasa yayılması, diğer bir deyişle direk olarak pankreas kanseri gündeme gelebilmektedir. Sırtta acılar oluşması hatta zona oluşumlarının başlaması gündeme gelen sorunlar arasında yer almaktadır.

Mide kanseri hastalarında ortaya çıkan sırt ağrıları aynı zamanda, tümörlü hücrelerin omurga dokularına tutulması ve yayılmasını da işaret etmektedir. Oldukça büyük ıstıraplara sebep olan sırt ağrıları; hastanın rahat bir şekilde hareket etmesine engel olacak düzeye çıkabilmektedir. Bu durum söz konusu olduğunda hasta sürekli olarak sırt üstü yatmak zorunda kalabilmektedir.

Mide Kanseri Ağrısı

Günümüzde oldukça sık bir şekilde karşılaşılan mide kanserinin en önemli özelliği; hastalık ilk evrelerde teşhis edildiği takdirde kolay bir şekilde tedavi edilebilmesidir. Fakat bu rahatsızlık; genellikle uzun bir süre sinsi olarak ilerleyen ve kendini ortaya koyduğu belirtilere rağmen zor teşhis ettiren bir yapıya sahip olmaktadır. Mide kanserinin belirtileri çoğu durumlarda ülser veya gastrit hastalıklarının belirtileriyle de benzerlik göstermektedir. Bu nedenle mide kanseri rahatsızlıklarının tam olarak teşhis edilmesi; tümörün büyümesine ve yayılmasına bağlı olarak hastalığın ilerleyerek çevresindeki organ ve dokulara zarar vermesi sonucu olmaktadır. 

Mide Kanseri Sırt Ağrısı

Bu nedenle midede oluşan anormal durumların ciddiye alınarak gerekli kontrollerin yapılması oldukça önemli bir ayrıntı oluşturmaktadır. Mide kanseri rahatsızlıklarının en önemli belirtileri arasında ortaya çıkan ağrılar ve acılar yer almaktadır. Bu sebeple midesinde lezyon oluşan hastalarda ağrılar, oluşum yerleri ve oluşma şekilleri konusunda bilinçli olunması gerekmektedir.

Hastalığın ilk evresinde ağrılara çok nadir karşılaşılan durumlardır. Bu nedenle hastalığın ilk evresinde sinsi olarak büyüyen tümör ancak ikinci veya daha sonraki evrelerde kendini gösterebilmektedir. İlk evreden sonra mide kanserine bağlı ortaya çıkan ağrılar daha yoğun bir şekilde kendini göstermeye başlar. Genellikle mideye herhangi bir gıdanın girmesiyle daha yoğun bir şekilde kendini göstermeye devam eder. Tümörün gelişmeye, büyümeye başlamasıyla artan bir şiddetle ağrılar devam etmektedir. Mide kanserinde ortaya çıkan ağrıların patolojik özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Ağrıların süresi uzun bir müddet devam eder
 • Tokluk veya tam tersi olarak açlıkla ilişkili olmayabilir.
 • Sabit bir bölgede devam edebileceği gibi, tümörün yayılmasına ve büyümesine bağlı olarak vücudun sırt, karın, bağırsak gibi farklı bölümlerinde oluşabilmektedir.
 • Rahatsızlığın ilerleyen evrelerinde bu ağrılar veya acılar morfinle bile geçmemeyecek derecede şiddetlidir.

Belirtileri

Mide kanserine bağlı olarak ortaya çıkan sırt ağrılarının belirtileri çoğu zaman farklı rahatsızlıklarla karıştırılabilmektedir. Genellikle bu durumdaki hastaların sırt ağrıları belirtiler düzgün olarak yorumlanmadığı takdirde siyatik tanısı ortaya koyabilmektedir. Siyatik için başlanılan ağrı sırt ağrılarının azalmasına neden olabilirken aynı anda tümörün yayılmasına ve büyümesine zemin hazırlamaktadır. Bu durum ise hasta açısından oldukça olumsuz tabloların oluşmasına sebep olur. Bu nedenle mide kanserine bağlı olarak oluşan sırt ağrıları konusunda hastaların bilinçli olması ve belirtileri tam olarak doktora anlatması gerekmektedir.

 • Zona oluşumu
 • Midede zayıf bir ağrı oluşurken sırtta şiddetli bir ağrının meydana gelmesi
 • Sırt bölgesinde dayanılmaz acıların oluşması
 • Hastanın hareketlerinde kısıtlamalar olması
 • Sürekli sırt üstü yatma ihtiyacının gündeme gelmesi
 • Belirgin bir şekilde oluşan kilo kayıpları
 • İştahta azalma
 • Et ürünlerini yiyememe
 • Mide bulantıları ve kusmalar
 • Sürekli olarak sinirli olma durumu

Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Mide kanserleri rahatsızlıklarında; eğer tümör ilk evrede yakalanamadıysa, uygulanan ana tedavi yöntemi genel olarak cerrahi yöntemlerle tümörün çıkarılması şeklinde olmaktadır. Yapılacak olan operasyon tümörün içinde bulunduğu evreye ve etki düzeyine bağlı olarak belirlenmektedir. Tümör eğer mide mukozasının duvarına derin bir şekilde yayılmadıysa endoskopik rezeksiyon yöntemiyle yapılan gatroskopi sırasında ağızdan sokulan bir aletle tümör çıkarılabilir.

Eğer tümör duvara yayılmışsa direk olarak klasik cerrahi yöntemi uygulanır. Bu operasyon sırasında tümörün durumuna göre midenin bir kısmı veya tamamı da çıkarılabilmektedir. Cerrahi müdahale dışında mide kanseri tedavisinde radyasyon ve kemoterapi gibi tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

Kemoterapi Tedavisi

Mide kanseri için uygulanan kemoterapi tedavisinde; toksit ilaçlar vasıtasıyla tümörlü hücre ve dokuların yayılması engellenmeye çalışılırken; tümör tarafından yarattığı etkiler zayıflatılır. Fakat uygulanan bu yöntem sadece kanserli hücreleri değil sağlam hücreleri de etkileyebilmektedir. Bu nedenle kemoterapi tedavisi sırasında hastaya verilecek ilacın dozu dikkatli bir şekilde belirlenmektedir.

Radyasyon Tedavisi

Mide kanseri tedavisinde ışın veya radyoterapi yöntemleri onkolojik açıdan en güvenilir çözüm yollarından biri olmaktadır. Tedavi sırasında verilen yüksek enerjili radyasyon; kanserli hücrenin DNA’sında olumsuz etkiler yapara, tümörlü hücreleri etkileyerek yok etmektedir. Hastaya verilen radyasyon sonrasında tümörlü hücreler büyüyüp yayılamaz. Radyasyon tedavisi mide kanserini oluşturan tümörlü hücreler için yıkıcı özellik taşımaktadır.Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle