Mide Kanseri Son Evre Belirtileri ve Yaşam Süresi

Korkunç ağrıların gündeme geldiği mide kanserinin son evresinde; genellikle cerrahı müdahale riskler taşımakta olup hastaya kemoterapi veya radyasyon verilmeye başlanır.

Mide Kanseri Son Evre

Mide kanserleri dört evrede gelişmektedir. İlk evrede pek fazla belirti vermeyebilirken, mide kanseri 4 evre içinde olan hastanın yaşamını kaybetmesine bile neden olabilen mide kanserleri ciddi bir rahatsızlıktır.  Sindirim sisteminde yer alan en önemli rahatsızlık olan mide kanseri; oluşturduğu risk ve verdiği hasarlar göz önüne alındığında, akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Mide kanserleri sinsi bir şekilde ilerleyebilmekte, bazı durumlarda son aşamaya kadar kendini saklayarak, ilerleyebilmektedirler. Son evreye gelen hastalarda ise çoğu durumlarda kullanılan morfin bile acılarını, ağrılarını dindirme konusunda yeterli olmamaktadır. Çevresindeki dokuların, organların ve hücrelerin yanı sıra; uzak konumdaki organlarda zarar görmeye başlar. Son evrede hasta artık kendi sağlığı konusunda kayıtsız kalmaya başlamıştır. Ektiği ağrılar o kadar acı vericidir ki; bir an önce kurtulmayı istemeye başlar.

Son aşamada tümör sadece mide de değil, aynı anda pankreasa, büyük damarlara, karaciğere, yumurtalıklara ve akciğere kadar yayılır. Hastalar genellikle beş sene veya üzeri olarak yüzde beş oranında yaşam şansları bulunmaktadır. Tam bir iyileşme oldukça az ihtimal taşımaktadır. Bu tür hastalarda iyileşme görülse bile hastalığın ilerleyen dönemlerde tekrarlama olasılığı her zaman olabilmektedir.

Belirtileri

Mide kanseri evresinde hastalık zaten teşhis edilmiş durumdadır. Fakat içinde olduğu evrenin tahmin edilmesi birçok unsura bağlı olmaktadır. Artık son evre olan bu durumda tedaviye başlanılması oldukça önemlidir. Bu nedenle mide kanseri patolojisin son evresinde; rahatsızlığın kendisini nasıl ortaya koyduğu konusunda bilinçli olunmalıdır.

Mide kanseri son evresinde ortaya çıkan belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Bu evrede ağrı oldukça şiddetlenmiştir. Eğer mide; içinde bulunan urla büyümeye başlamışsa ağrı daha çok artmaya başlar. Etrafında bulunan organlar; tümörden etkilenmişse ağrı daha çok şiddetlenir. Pankreasın etkilenmesi ise korkunç acıların ortaya çıkmasına sebep olur.
 • Mide kanserinin ikinci evresinden sonra ortaya çıkmaya başlayan mide bulantıları ve paralelinde ortaya çıkan kusmalar; genel olarak hastalığın ilk belirtileri arasında yer almaktadır. Son evrede ise kusma olayı artık iyice yerleşmiş ve hastanın kusmuğunda kanlı oluşumlar baş göstermeye başlamıştır.
 • Bulantı konusundaki endişenin de etkisiyle son evrede hastanın iştahı bariz bir şekilde azalmaya başlar. Hasta artık yemek yememeye başlar.
 • Dışkıda bozukluklar. Son evrede tümör bağırsakları da etkilemektedir. Buna bağlı olarak hastada ishal veya kabızlık gibi durumlar kendini göstermeye başlar.
 • Bulantı, ekşime, kusma, ishalin de eşlik ettiği kalıcı sindirim sistemi bozuklukları
 • Bağırsak tıkanıklıkları mide kanserlerinin son evrelerinde oldukça sık rastlanılan belirtiler arasında yer almaktadır.
 • Aşırı oranda kilo kayıpları
 • Lenflerde düğümlenmelerin artış göstermesine bağlı olarak ağrılarda artışların görülmesi
 • Akciğerlerde, beyinde, uterus ve bağırsaklar gibi çevre dokular yardımıyla tümör yayılabilir.
 • Anemi gelişim gösterir. Hasta buna bağlı olarak ciddi tükenme sendromuna girer. Halsizlik, bitkinlik ve aşırı yorgunluk ortaya çıkmaya başlar.
 • Kemiklerde, pankreasta ve karaciğerde korkunç ağrılar.
 • Tümör kötü huyluysa yemek borusu tıkanabilmektedir. Hasta böyle bir durumda su içerken bile güçlüklerle karşılaşır.
 • Karaciğerlerde metastazlara bağlı olarak hepatit yetmezlik, sarılık oluşumu
 • Hasta kilo verirken, karın boşluğuna toplanan asit sıvısına bağlı olarak karın bölgesinde şişme oluşur.
 • Yüksek ateş
 • Ciltte solgunluk
 • Sarılık

Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Mide kanserinin son evresinde artık tümör midenin ve çevresinde yer alan organların işlevlerini bozmaya başlamıştır ve keskin acılar veren bir duruma gelmiştir. Son evrede artık hastanın rahatlamasını sağlamak için uygulanacak tedavi yöntemi; tümörün çıkarılmasını içeren cerrahi müdahaleler olmaktadır.

Mide Kanseri Son Evre

Yapılan operasyonda hastanın midesindeki tümör, bazı durumlardaysa bu tümör mideyle birlikte çıkarılmaktadır. Yapılan tedavinin cevap verip vermeyeceği konusu hastanın genel durumuyla ilgili olarak değişkenlik göstermektedir.

Son evrede hastaya uygulanan tedavide ana amaç; hastanın ağrılarını azaltmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve ömrünü uzatabilmek şeklindedir. Genellikle doktorlar son evre için uygulanan tedavide; kemoterapi ve radyasyon uygulamalarına dayalı bir yol izlerler. Endoluminal lazer tedavisi de uygulanan tedavi yöntemleri arasındadır.

Mide Kanseri Hastalarında Yaşam Süresi

4 evre Mide kanseri yakalanan hastalarda yaşam süresi hastanın yaşı, genel sağlık durumu, tümörün konumlandığı bölgeye göre farklılıklar gösterebilmektedir.  Son evredeki mide kanseri hastalarının tedaviye cevap vererek hayatlarına devam etmeleri yüzde yirmi oranında gerçekleşmektedir.

Tümörün hızla yayılması durumunda sağ kalım olasılığı minimuma inmeye başlar. Düzgün ve doğru bir tedavi yöntemiyle hastanın hayatı beş seneden fazla uzayabilmektedir. Bu zaman zarfında hastaya destekleyici tedavi yöntemi uygulanmaya başlar. Yiyeceklerin yemek borusunda takıldı durumlarda hastaya probla besleme yapılmaktadır.

Artık mide kanserinin son evresine gelen hastalarda; hayatta kalma oranı ; midenin onkolojik rahatsızlıklarında diğer üç amaya oranla da düşük olmaktadır. Kesin olarak mide kanseri son evresinde olan hastaların dört veya beş sene daha yaşayabilme oranları yüzde beşin altında olmaktadır.

Yapılan Ameliyatları

Cerrahi müdahaleler, metastazların görünmemesi durumunda mümkün olabilmektedir. Aksi halde hastanın ameliyata alınması ciddi oranda risk oluşturmaktadır.  Bunun yanında cerrahi tedavilerin mide kanseri tedavisinde uygulanan kesin yöntem olduğunu söylemekte de fayda vardır. Genellikle son aşama cerrahi müdahale için geç kalınmış bir süreçtedir. Yapılan mide kanseri ameliyatlarında tümör, dört santimetrelik sağlıklı dokuyla birlikte alınmaktadır. Bu müdahalelerde midenin bir bölümününün de çıkarılmasına rezeksiyon ya da subtotal gasttrektomi, bütün midenin çıkarılmasınaysa total gastrektomi ismi verilmektedir. Midenin üst bölümünün alınmasına proksimal, alt bölümünün alınmasına ise distal ismi verilmektedir.

Mide kanseri ameliyatları sırasında; tümörlü hücrelerin lenf düğümlerine yayılması halinde bu düğümler de alınmaktadır. Bu cerrahi müdahaleye de lenfoksiyon ismi verilmektedir.  Gastrektomi laparoskopik yöntemlerle yapılabileceği gibi açık cerrahı yöntemi kullanılarak da yapılabilmektedir.

 Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle