Mide Kanseri Evreleri Ve Tedavi Yöntemleri

Mide kanseri 4 evreden oluşmaktadır. İlk başlarda herhangi bir belirti vermeden sinsice ilerleyebilir. Evreleri ve tedavi yöntemleri.

Mide Kanseri Evreleri

img010560Mide kanseri tanısı konulan bir hastaya yapılacak olan testler neticesinde kanserin hangi evrede olduğunu anlamak mümkün olacaktır. Patolojik evre olarak adlandırılan bu evrelerin tanısı en iyi koyma yöntemi cerrahi müdahale olmaktadır. Endoskopi yönteminde kanser tanısı konulan bir hastanın midesinde bulunan kanserli hücrenin olduğu kısım cerrahi operasyon ile alınırken daha iyi gözlemlenecektir. Bu sayede de kişinin kaçıncı evrede kanser olduğunu daha kolay anlayacaktır. Mide kanseri evresi sıfırdan başlayacak ve 4’e kadar ulaşacaktır.

Bu evrelerin rakamları ne kadar düşük olursa kişinin kanserinin evresi de o kadar az yayıldığı anlamına gelmektedir. 4. evre kanserin en ilerlemiş hali olarak ifade edilmektedir.

Kanserin evresini koyabilmek ve en uygun tedavi yöntemine başlayabilmek için kişinin kanserli alanın yayılmasına bakılacaktır. En sıklıkla mide kanseri geçirmekte olan bir hastanın lenf bezlerine ya da pankreas gibi organlara da kanserli hücreler sıçraması görülmektedir.

Evre 0: Kanser henüz yeni oluşmaya başlamış ve midenin iç bölgesinde etkin olmaktadır. Tedavileri daha erken tanı konulduğu için başarılı olmaktadır. Herhangi bir belirtileri olmadan sinsi bir şekilde ilerleyebilir.

Evre 1: Gelişen tümör midenin mukozasında gelişmektedir. Henüz submukozada yayılmamıştır. Lenf bezlerine ulaşmaması ve metastaz olmaması sonucunda kanserin evre 1 olarak adlandırılmaktadır.Belirtileri arasında şunlar vardır:

 • Yemeklerden sonra şişkinlik;
 • Karın bölgesinde ağrı;
 • İshal;
 • Kusma;
 • Halsizlik.

Evre 2: İkinci evre olması durumunda hastanın kanserli bölgesi midenin mukozasını tamamen kaplayacak ve mide duvarını da tamamen kaplamış olacaktır. Bazı kişilerde lenf bezlerine de bulaşmaktadır. Fakat ikinci evrenin olması durumunda metastaza rastlanılmamaktadır. Belirtileri arasında şunlar vardır:

 • Mide ekşimesi;
 • Rahatsızlık;
 • Bulantı;
 • İshal;
 • Lokmaların boğazda takılması.

Evre 3: Tümör oldukça derin görülmektedir. Mide duvarında tamamen kaplayacağı gibi değişik bölgelerde de yaygınlık göstermektedir. Her iki bölgede olan lenf bezlerine de sıçramıştır. Fakat üçüncü evrenin olması durumunda kişilerde uzak metastaz bulunmamaktadır. Belirtileri arasında şunlar vardır:

 • Hazımsızlık;
 • İshal ya da kabızlık;
 • Karın bölgesinde ağrı;
 • Çabuk doyma;
 • Halsizlik.

Evre 4: Midede oluşan tümör sadece mide duvarında varlığını göstermeyecektir. Çok ilerlemiş olması nedeniyle artık diğer organların ya da dokularında etkilendiği anlamına gelmektedir. Sadece yakın organlara sıçramayacak ve başka bir organa da metastaz yaparak atlayacaktır. Bu evrede süresi belli olmadan hastanın diğer organlara da sıçraması görülmektedir. İlerlemesi durumunda hastalarda şu belirtileri ortaya çıkacaktır:

 • Kan kusma;
 • Dışkıda kan;
 • Anemi;
 • Sürekli yorgunluk;
 • Hızlı kilo kaybı;
 • Şişkinlik.

Kişilerde ortaya çıkan kusma, dışkıda kan görülmesi, hazımsızlık, açıklanamayan kilo kaybı olması durumunda özellikle de ailesinde mide kanseri riski olan kişilerin doktor kontrolünde olmaları gerekmektedir.

Mide Kanseri Tedavisi

Cerrahi Tedavi: Mide kanserinin uygun tedavisinin yapılabilmesi için hangi evrede olduğunun tanısını koymak çok önemli olmaktadır. Tümörün karaciğer ya da pankreas gibi organlara sıçramaması durumunda kanserli bölge cerrahi müdahale ile çıkartılacaktır. Eğer kanserli hücreler midenin tamamını kapsaması durumunda ise midenin tamamını çıkarmak gerekmektedir. Bununla beraber lenf düğümlerinin de şayet etkilenmesi sonucunda bunların da temizlenmesi cerrahi müdahale sırasında önemlidir. Cerrahi müdahale ile birlikte midenin hepsi çıkartılmasının ardından kişinin bağırsakları kullanılarak yeni bir mide yapılacaktır.

Bu ameliyatın başarılı olması için cerrahın deneyimli olması çok önemli olmaktadır.

Kemoterapi: Gerek görülmesi durumunda ameliyattan önce ve ameliyattan sonra kanserli hücrelerin ölmesi için uygulanmalıdır. Buna karar verecek olan doktor ise medikal onkoloji alanında uzmanlaşmış bir hekim olacaktır. Kemoterapi yaşam süresini uzatmaya yarayacak bir tedavi yöntemi olmaktadır. Kanser evresi çok ilerlemiş ve diğer organlara sıçramış olan hastaların cerrahi müdahale ve kemoterapi sonrasında yaşam süreleri uzamaktadır.

Radyasyon Tedavisi: Bu tedavi yönteminin başarılı olduğu hastalar daha çoğunlukla erken evrede tanısı konularak tedavisinin yapılmakta olduğu hastalar olmaktadır. Çoğunlukla radyasyon tedavisi kişilerin erken evre ameliyat sonrasında tedavisi için uygulanmaktadır. Mide kanseri hastalarında ortaya çıkacak olan kanama ya da tıkanıklığı önlemek amacıyla uygulanmaktadır.

Akıllı İlaç Tedavisi: Hastaların cerrahi müdahale sonrasında uygulanacak olan kemoterapi sırasında onkoloji doktoru tarafından hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasını engellemek için akıllı ilaçlar reçete edilerek hastaların tedavisinde etkili olmaktadır. Hastalığı ilerlemiş olan kişilerde ise kemoterapi ve ilaç tedavisi sadece yaşam sürelerini uzatmak amacıyla uygulanmaktadır.Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle