Böbrek Reflüsü Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Süreci

Böbrek reflüsü idrarın mesaneden üreterlere geri dönmesi durumudur. Bu sorun genelde çocuklarda meydana gelir. Böbreklerde zarar oluşturmaması için tedavi gerektirir.

Böbrek Reflüsü

Böbrek reflüsünün tıbbi anlamdaki adı vezikoüreteraldir. Normalde idrar böbreklerden üreter denilen tüplerden mesaneye doğru tek yönlü olarak akar. İdrar mesaneden üreterlere geri döndüğü zaman böbrek reflüsü meydana gelir. Bir veya her iki üreterde meydana gelebilir. Kapak valfı çalışmaz ve idrar akışı geriye doğru döndüğü zaman mesanedeki bakteri böbreklere girebilir. Bu böbrek hasarına neden olabilecek bir böbrek hastalığının yaşanmasına da neden olabilmektedir. İdrarın üreterlere geri akış durumu daha şiddetli olduğu zaman üreterler ve böbrekler bükülür hale gelir. Daha ciddi reflülerde eğer bir enfeksiyon mevcutsa, böbrek hasarları daha büyük meydana gelir.

Böbrek Reflüsü Belirtileri

Böbrek reflüsü sıklıkla çocuklarda gözlemlenir. Hastalık oluşmaya başladığı zaman hissedilmesi oldukça güçtür. Sorun idrar yolu enfeksiyonundan sonra teşhis edilirse de vesikoüreteral reflü idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olmaz. Vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda idrar yolları genişlemesi, bazen genleşme oluşabilmektedir.

Nedenleri

Böbrek reflüsüne kısaca VUR adı verilir. Bu hastalığın meydana gelmesinin kesin olarak yüzdesi bilinmemektedir. Yapılan araştırmalar onucunda VUR’un her 100 sağlıklı çocuktan yaklaşık 10’unda meydana geldiğini göstermektedir.  Bulaşıcı bir durum değildir. Çoğu çocukta bu sorun doğumun bir kusuru olarak oluşur. Üreter ve mesane arasında bulunan normal bağlanmanın daha kısa olması, çalışmayan kısa bir flap valfı olduğu anlamına gelir. Bazı çocuklarda ise nadirde olsa işeme şekli reflüye neden olabilir. Çoğu insanda reflü görülür. Reflü çocukların yaklaşık olarak % 3’lük kısmının kardeşi de bu soruna sahiptir. Ayrıca annesi böbrek reflüsü olan çocuklarda sorunun gelişme riski de oldukça yüksektir.

Teşhisi

Böbrek reflüsü nasıl anlaşılır kapsamında belli başlı testler uzman tarafından istenir. Uzman hekim reflü sınıfını bulmak için idrar yollarından bir röntgen filmi ister. Bu filmde ne düzeyde idrarın üreterlere ve böbreklere geri döndüğünü izlemek mümkündür. Bu film uzman hekimin tedavi planı hazırlaması için gereklidir. Yüksek reflü derecelerine sahip olan insanlarda böbrek hasarının oluşması riski oldukça yüksek düzeydedir. Reflü derecelendirmesinin en yaygın olan sistemi 5 sınıf içerir;

VUR Sınıflama Aşamaları 

  • Grade I: idrar reflüsü sadece üreterde meydana gelmektedir.
  • Grade II: idrar reflüsü üretere ve böbrek pelvisine ( üreter böbrek ile buluşur), şişme yapmadan ulaşır.
  • Grade III: üreterde ve renal pelviste sorun hafif şişmeye sebep olmaktadır.
  • Derece IV: orta şişlik ile sonuçlanır.
  • Grade V: üreterin şiddetli düzeyde şişmesi ve bükülmesine sebep olmaktadır.

Böbrek Refelüsü Tedavisi

Böbreklerde meydana gelen bu sorun çoğu zaman ilerlemiş düzeyde fark edilir. Derecesi ne kadar düşük olursa vücuttan uzaklaşması da bir o kadar kolay olur. Bunun yaşama ortalaması 5 ile 6 yıldır. Tıbbi ya da cerrahi olmayan tedavinin asıl amacı çocukların yaşı ilerledikçe böbrek hasarının önüne geçilmesidir. Birçok çocukta yaşın ilerlemesi ile böbreklerdeki bu sorunun şiddeti artar. Bunun nedeni de mesane ve üreter arasında bulunan birleşmenin yaş ile birlikte daha uzun sürmesidir.

Tedavisi aşağıdaki detayları içerir;

  • Çocuğun tuvaleti düzenli olarak kullanmasını sağlamak
  • Çocuğun düzenli bir şekilde dışkılarını kontrol etmek, düzenli bir bağırsak eğitimi vermek
  • Bir Böbrek sorununun önüne geçmek için uzman hekimin verdiği düşük dozda koruyucu bir antibiyotik ilacı düzenli kullanmak
  • Eğer çocuk mesane kontrolü ile alakalı olarak sorun yaşıyorsa uzmanların reçete ettiği diğer ilaçları düzenli kullanmak

Çocuk fizik muayene için uzman hekim tarafından zaman zaman görülür ve idrar enfeksiyonlarına karşı kontrol edilir. Mesaneden ya da böbreklerden alınacak röntgen görüntüleri kontrol zamanlarında da uzmanlar tarafından istenebilir.

Cerrahi Müdahale

Sorun ile alakalı olarak yapılacak olan ameliyatın asıl amacı reflünün iyileştirilmesi ve devam etmekte olan reflünün riskinin ortadan kaldırılmasıdır. Cerrahi işlemler çoğu zaman genel anestezi ile yapılır. Cerrah alt karın bölgesinden bir kesim yapar ve üreterin flebi-vana bağlantısını mesane ile tespit eder. Bu reflü oluşmasını önlemelidir. Yapay olan malzemeler kullanılmaz. Endoskopik işlemlerde cerrah mesane içine bakın üretral deliğine bir sistoskopu ismi verilen bir araç ekler. Ardından sorunu düzeltmek için üreterin mesaneye girdiği bölgeye bir madde enjekte edilir. Bu uygulama genel anestezi altında yapılır ama çoğu durumda ayakta tedavi amaçlı da yapılabilmektedir. Normal ameliyat ile karşılaştırıldığı zaman başarı oranı, özel duruma bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ameliyat sonrasında uzmanlar nelere dikkat edilmesi gerektiğini, ilaçların nasıl kullanılacağını ve nasıl davranılacağını detaylı şekilde anlatır. Böbrek reflüsü bitkisel tedavi ile de uzman hekim bilgisi dâhilinde desteklenebilir.Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle