Boş Gebelik ve Mide Bulantısı Arasındaki İlişki

Kliniksel vakıalar üzerinde yapılan incelemelere bakıldığında, kimi bireylerde boş gebelik esnasında mide bulantısının görüldüğü, kimilerinde ise herhangi bir şikayet olmadığı gözlemlenmiştir.

Boş Gebelikte Mide Bulantısı

 Toplum arasında su gebeliği olarak da bilinen boş gebelik en genel ifadeyle; zar ve plasentanın oluşturduğu gebelik kesesi içerisinde var olması gereken embriyonun birçok faktöre bağlı olarak oluşmaması fakat kesenin, normal gebelik sürecinde olduğu gibi genişlemeye devam etmesi olarak tanımlanabilir.

Bu noktada hiç şüphesiz değinilmesi gereken temel noktaların başında; normal gebeliğin en önemli belirtilerinden olan mide bulantısının boş gebelikteki yeri gelir. Boş gebelikte mide bulantısına değinmeden önce boş gebelikten genel ifadelerle bahsetmek konu bütünlüğünün sağlanması açısından yararlı olacaktır.

Normal bir gebelik sürecinde yumurta ve spermin birleşmesi sonucu oluşan embriyo, boş gebelikte oluşmaz. Bu durumun nedeni tam olarak tespit edilememişse de, anne ve babanın kromozom yapısındaki anormalliklerin sebebiyet verdiği bir sorun olduğu açık bir şekilde ortadadır.

Toplum arasında su gebeliğini tetiklediğine inanılan fakat tıbbi olarak böyle bir durumun kanıtlanmadığı faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Annenin beslenme alışkanlıklarındaki yanlışlar ve düzensiz yapı.
  • Gebelikten önce veya gebelik esnasında kullanılan ilaçlar.
  • Vücudun fizyolojik yapısı gereği ortaya çıkan adet düzensizlikleri.
  • Hamilelik öncesinde geçirilen hastalık yahut cerrahi müdahaleler.

Görüldüğü üzere, bebeğin anne karnının gelişimi üzerinde olumsuz etki yapan faktörler, boş gebeliğin oluşumu üzerinde etki sahibi değildir. Dolayısıyla gebe bireylerin bu noktada alanında uzman bir hekimde tüm yönleriyle bilgi alması, anne ve bebek sağlığı açısından hayli yararlı olacaktır.

 Boş gebeliğin hamilelikteki yerine bakılırsa; ilk 12 haftada düşük yapan bireylerin % 50′ sinin bu problemden ötürü düşük yaptığı görülür. Dolayısıyla problemin ciddiye alınması ve rutin kontrollerin aksatılmadan yapılması gereklidir ifadesi yanlış olmayacaktır.

 Problemin tam anlamıyla teşhis edilebilmesi için ultrason ile görüntüleme gereklidir. Su gebeliği ile karşı karşıya kalan bireylerin geneline bakıldığında, önemli bir kısmında bu sorunun tamamen tesadüfü bir şekilde teşhis edildiği görülür. Bu açıdan bakıldığında hastalığın semptomlarını önemli ölçüde ortaya çıkartmadığı sonucuna varmak mümkün olur.

Mide bulantısı ile boş gebelik arasındaki ilişkiye bakıldığında, öncelikli olarak bu durumun bireyin yapısına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ifade etmek gerekir. Kliniksel vakıalar incelendiğinde, bireylerin bir kısmında problem mide bulantısı ile ortaya çıkarken, önemli bir kısmında hiçbir semptom göstermemektedir.

Dolayısıyla bu noktada kesin ifadeler kullanmak mümkün değildir. Fakat normal gebeliğin en önemli semptomlarından bir tanesi olan mide bulantısının, zaman zaman boş gebeliğin getirdiği şikayetlerden biri olduğunun altı çizilmelidir.

Boş Gebelik Belirtileri ve Mide Bulantısı

Bir önceki paragrafta da ifade edildiği gibi mide bulantısı kimi zaman ortaya çıkarken kimi zaman da hastalığın teşhis edilmesinde herhangi bir rol oynamaz. Nitekim boş gebelik teşhisi koyulan hastaların önemli bir kısmının bu durumu rutin kontrol esnasında fark etmesi de bu durumu ispatlar nitelikte bir veridir. 

Genellikle tekrarlayıcı özelliğe sahip olmayan bu problemde en ciddi yakında; vajinal bölgede görülen sızıntı şeklindeki kanamadır. Anne adayları üzerinde tedirginlik yaratan bu kanama sonucunda hekim kontrolüne başvuranların önemli bir kısmının boş gebelik sorunu ile karşı karşıya olduğu görülür. Dolayısıyla hastalığın teşhisinde mide bulantısından ziyade vajinal kanamanın etkin rol oynadığını söylemek mümkündür.

Her ne kadar zayıf bir ihtimal olsa da mide bulantısı ile karşı karşıya kalan bireylerin alabileceği önlemleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Mide bulantısına sebep olan yiyecek ve içeceklerden uzak durulması
  • Kas-iskelet sisteminin yeterli ölçüde hareketlendirilmemesi neticesinde ortaya çıkan mide bulantısının önüne geçmek adına düzenli periyotlarla hafif tempoda yürüyüş yapmak.
  • Stres ve üzüntü gibi sinir sistemini doğrudan etkileyen duygulardan mümkün ölçüde uzak durmak.
  • Beslenme alışkanlıklarına ve düzenine dikkat etmek ve bu noktada uzman tavsiyelerine harfiyen uymak.

Normal gebelik sürecinin temel semptomları içerisinde yer alan ve bireye herhangi bir tedirginlik vermeyen mide bulantısı, boş gebelikte halsizlik hissi ve zaman zaman da kusma şikayetleri ile ortaya çıkar. Bu yakınmaların birçoğu normal gebelik süreci ile aynı olduğundan dolayı bireylerin bu faktörleri göz ardı etmesi oldukça kuvvetli bir ihtimaldir. Tüm bunlara bakıldığında; boş gebelikte mide bulantısının düşük bir olasılıkla da olsa yer alabileceğini fakat problemin tanısında etkin bir rol oynamadığını ifade etmek gerekir.

 Hastalığın teşhisinde kullanılan ultrasonla tanıda temel nokta; embriyonun anne rahmine düştükten 5 hafta sonra görüntülenebilir olması üzerine kuruludur. Dolayısıyla 5 haftalık olan bir embriyo, gebelik kesesi içinde yer almıyorsa bu durum büyük ölçüde boş gebeliğe işaret eder. Fakat bu noktada hekimlerin tavsiyesi; en azından 7-10 gün daha beklenmesi ve durumun sürekli kontrol altında tutulmasıdır. Embriyonun olması gereken yerde sıvı halinde bir yapı bulunması, problemin su gebeliği olarak adlandırılmasına sebebiyet vermiştir.1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Yorum ekle