Mide Kanseri Kan Tahlili İle Belli Olur Mu? Mide Kanseri Teşhisi

Mide kanserinde yapılan kan testlerinde CEA adı verilen bir parametre yüksek çıkabilmektedir. Bu parametre mide kanseri olan hastaların yarısında görülür.

Mide Kanserinde Yapılan Testler

Hastanın midesinde kanserden şüpheleniliyor ise doktorun hasta ile ilgili bilmesi gerekenler vardır. Bunlardan ilki ailesel yatkınlık olup olmadığıdır. Hastanın ailesinde yani soy geçmişinde herhangi bir kanser hastası var mı onun bilinmesi gerekmektedir. Diğer yönden hastalara kanserin anlaşılması için diğer sorular sorularak kayıt altına alınır. Bu sorular ise şöyledir:

  • Kusmada kan var mı?
  • Dışkıda kan var mı?
  • Midede yanma, ekşime şikayetleri var mı?
  • Mide ile ilgili sorunlarda herhangi bir tedavi aldı mı?
  • Hastanın kronik rahatsızlığı var mı ve sürekli kullandığı ilaçlar nelerdir?
  • Ailede kanser hastası var mı? Varsa hangi kanser türü?

Doktorun hastaya yaptığı bu test, hasta hakkında bilgi sahibi olmak için alınan anamnez türüdür. Bu bilgilerden sonra hastanın doktor tarafından muayenesi yapılır ve röntgen, kan tahlili, endoskopik muayene, baryumlu mide filmi gibi daha ileri tahliller ister. 

Mide kanserinde yapılacak kan tahlili teşhis için yardımcı olabilir.

İkinci basamak olarak kullanılan kan tahlili, hastanın kansızlık seviyesinin ölçülmesi ve mide kanseri hastaların yarısında yüksek çıkan CEA parametresinin kontrolü için yapılmaktadır. Mide problemlerinde sıkça karşılaşılan demir ve B12 vitamini eksikliği, mide kanserinde ileri bir seviyede olduğu gözlemlenecektir. Ayrıca mide kanseri hastaların %50’lik kısmında CEA parametresi yüksek çıkacaktır. 

Mide kanserinin kesin teşhisi için üçüncü ve son basamak olan en ileri testlerin yapılması gerekmektedir. Hastaların tüm tahlillerinin yapılmasından sonra kesin bir teşhis koyulur ve tedavisi düzenlenmektedir. 

Mide Kanseri Kan Tahlili Değerlendirmesi

Midede var olan İntrinsik Faktör, midenin hücrelerinden salgılanan bir protein çeşididir. Bu faktör vücuda alınan B12 vitaminin emilimi için gereklidir. Mide sorunlarında sıkça karşılaşılan fakat midenin kanser hücreleri ile kaplanan hastalarda bu faktör düzgün sağlanmadığı için hastalarda ileri derecede B12 eksikliği gözlemlenecektir. Yapılan serum testlerinde hastanın kanından bakılabilen bu vitaminin eksikliği ve hatta yok denecek kadar az olması çoğu doktor tarafından mide problemlerini düşündürmektedir. 

Kanserlerin teşhisine yardımcı olan bir diğer test ise kanda CEA düzeyinin ölçülmesidir. CEA, normalde rahim içindeki fetüsün dokusunda bulunan özel yapılı bir proteindir. Bu protein bebeğin doğumundan sonra tamamen kaybolur ya da en düşük şekilde vücutta varlığını sürdürmeye devam eder. Bu kan parametresinin kanser hastalarında yüksek seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Kanser şüphesi olan her kişiye rahatlıkla uygulanan bu test, hastalar için kesin sonuç vermeyebilir. 

Kanda, CEA düzeyi yükselmiş, B12 vitamin düzeyi azalmış olması kanseri işaret edebilir.

CEA düzeyinin yüksek çıkmasına kanser haricinde başka unsurlarda neden olmaktadır. Kanda CEA düzeyi yüksek çıkmış hastaların daha ileri bir tetkike sokulması ve teşhisin kesinleştirilmesi sağlanır. Ayrıca her kanser hastasında CEA düzeyi yüksek çıkmayabilir. Doktorların hastaları değerlendirirken sadece kan serum düzeylerine bağlı kalmayıp ileri tetkiklerin de yapılmasını beklemesi gerekmektedir. 

Mide Kanserinde Kan Testi Neden Yapılır?

Midenin rahatsızlıklarında sıkça rastlanan bir durum olan kansızlık ve B12 eksikliğinin saptanması, kısmen kansere özgü olan CEA düzeyinin ölçülmesi için sıklıkla kan tahlilleri ile inceleme yapılmaktadır. 

Midenin kanser olma şüphesi varsa, hastanın soy geçmişinde herhangi bir kanser şüphesi var ise ilk seçenek olarak kan tahlilleri yapılmalı, midenin içerisini kameralı cihaz ile incelemeli ve gerekirse biyopsi almalıdır. Kesin sonuç endoskopi sonrasında yapılan biyopsi ile alınmaktadır. 

Mide kanseri teşhisi koyulmuş kişilerde, CEA düzeyinde de artış gözlemlenmiş ise hastaların tedavi sırasında iyileşmenin hangi boyutta olduğunu gözlemlemek amacıyla kan tahlilleri yapılmaktadır. Çünkü mide kanserinde hastalara tekrar tekrar endoskopi uygulamak hem pahalı hem de hasta için zor bir işlemdir. Diğer yönden bakılırsa hastaların iyileşme dönemlerinin yanı sıra hastalığın ilerleyip ilerlemediğinin kontrolü de kan testi ile sağlanabilir. 

Doktorların kan testinin kesin bir sonuç vermediğini bilmesi ve CEA düzeyinin sadece kanser durumlarında değil bir çok sebepten dolayı da yükselebildiğini göz ardı etmeden değerlendirmeleri gerekmektedir. Hastalara da bu durum, kan testlerinin yapımının her hastalık için yeterli bir bulgu olmadığı, ancak ileri tetkiklerle hastalığa kesin teşhis koyula bildiği açıklanmalıdır. Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle