Mide Kanamasının Oluşturduğu Tehlike ve Zararlar

Mide kanaması yaşayan hasta, zamanında hastaneye yetiştirilemediği durumlarda yaşamını kaybetmesine neden olacak bir risk altında bulunmaktadır.

Mide Kanaması

Hastalıklar genel olarak halk arasında ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri öldürücü olan rahatsızlıklar, diğeri ise öldürmeyen ama ömür boyu hastanın sürünmesine sebep olan rahatsızlıklardır. Mide kanaması ise iki çeşidi de kapsamaktadır. Bazı durumlarda hastada yoğun olarak kanamaya neden olan bu rahatsızlık müdahalenin geç kalınması durumunda hastanın yaşamını yitirmesine sebep olabilmektedir. Diğeri olayda ise bu kanamalar; hastanın ölümüne neden olmamakla birlikte hayatı boyunca bu rahatsızlıkla ilgili yoğun sıkıntılar yaşayabilmesine sebep olmaktadır.  

Genel olarak orta yaş üzerinde bulunan kişilerde daha sık bir şekilde karşılaşılan mide kanamaları; hekim ve acil konsültasyon gerektiren tehlikeli bir semptomdur.  Yemek borusunda meydana gelen aşınma ve tahribattan, ince bağırsaklarda oluşan yırtılmalara kadar olan sindirim sistemi problemleri ile meydana gelen kanamaların hepsine mide kanaması denilmektedir.

Mide Kanaması ve Zararları

Hayati risk taşıyabilen mide kanamaları konusunda hastanın zamanında hastaneye yetiştirilmesi ve gereken tedavinin bir an önce başlaması sonu ölümle bitebilecek ciddi bir tablonun oluşmasını önleyecektir. Bu nedenle hastada kanama ile ilgili belirtiler oluştuğunda rahatsızlık hastaya çok fazla sıkıntı vermeyerek hafif geçse de acil olarak hastaneye gidilip; sorunun kaynağı belirlenmelidir. İç kanama olarak gruplandırılan mide kanamaları; genel olarak sindirim sistemine ve mideye bağlı olarak gelişen problemler veya patolojik sorunlar sonucunda kendini göstermektedir.  

 Yakın geçmişe kadar hastanın yaşamını yitirmesine sebep olan mide kanamaları zamanımızda gelişen tıp bilimi sayesinde daha az ölüm riskine sahip olmaktadır. Şiddetli oluşan kanama anında hastaneye zamanında ulaşan kişiler bu sorun karşısında ölüm tehlikesi riskini ortadan kaldırabilmektedir. Ani bir şekilde meydana gelen rahatsızlıkların oluşmasına neden olan etkenler arasında; ülser, bağırsaklarda meydana gelen tahrip ve yırtılmalar, gastrit, bilinçsiz ilaç kullanımı, alkol ve sigaraya olan yatkınlık, yanlış beslenme alışkanlıkları, mide mikropları ve yaşanan psikolojik baskılar yer almaktadır.  

Vücutta yer alan organlar arasında en hassası olan midede oluşan kanama oldukça tehlikeli bir durumdur. Bu rahatsızlığın oluşumunda pek çok etken rol oynasa da mide kanamalarının bağlı olduğu etkenler arasında en tehlikeli olanlar; siroza bağlı olarak oluşan varis kanamaları ve ülserlerdir.  Hayati tehdit oluşturan en önemli sorun ise kanamalar sırasında meydana gelen kan kayıplarıdır.

Zararları

Eskiden daha nadir olarak rastlanılan mide kanaması rahatsızlıkları; zamanımızda beslenmede yapılan hatalar, stresli hayat şartları, bilinçsiz ilaç kullanımlarının da etkisiyle büyük oranda artış göstermektedir. Tıp bilimindeki ilerlemeye bağlı olarak mide kanamasına bağlı olarak gündeme gelen ölüm vakaları büyük oranda azalma gösterse de; günümüzde sahip olduğu tehlikeyi hala korumaya devam etmektedir.

Mide kanamaları; sindirim sisteminin geniş olan yelpazesinde meydana gelen akut ve kronik rahatsızlıkların en sık karşılaşılan komplikasyonları arasında bulunmakta ve hastanın yaşamı konusunda potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır.

Mide ve bağırsak kitlelerinde kan taşımakla görevli olan çok sayıda kan damarı bulunmaktadır. Midedeki damarların bütünlüğünün bozulmasına bağlı olarak meydana gelen kanamalarda kan kayıpları oldukça yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu sorun; insan vücuduna büyük zararlar vermektedir. Kanamalar  sırasında; hızla düşen kan basıncına bağlı olarak vücuttaki kan kütlesinde azalma meydana gelir. Buna bağlı olarak hasta güç ve bilinç kaybına uğrayabilmektedir. Erkelerde daha sık bir şekilde meydana gelen mide kanamasının hasta açısından oluşturduğu zararlar arasında en belirgin olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Mide damarlarında delinme ve yırtılmalar
 • Mukoza yapısında oluşan hasarlar
 • Hastada ciddi oranda kan kayıplarına sebep olmaktadır.
 • Mide duvarında meydana gelen hasarlar
 • Hastanın hayati fonksiyonlarını etkilemektedir.
 • Zamanında müdahale edilemediği durumlarda hastanın yaşamını yitirmesine sebep olabilmektedir.
 • Ülsere bağlı olarak mide tabakasının erimesi ve bunun paralelinde mide delinmesi oluşabilmektedir.
 • Halsizlik, çabuk yorulma, bitkinlik
 • Pıhtı oluşumu
 • Kalp kasında taşikardi oluşumu
 • Nefes alıp vermede sorun yaşama
 • Kanama nedeniyle meydana gelen kan kayıpları; vücutta bulunan kan hacminin yüzde yirmi beşinin yitirilmesine sebep olduğu durumlarda; tansiyonun hızlı olarak düşmesine, kalp yetmezliğine, böbrek yetmezliğine, hipoksiye, hipovolemik şoka ve beyin ödemine sebep olabilmektedir.
 • Tedaviye geç kalındığı durumlarda diğer organlarında olumsuz etkilenmesine sebep olur.
 • Gereken önlemler alınmadığı durumlarda iç kanamalara neden olabilmektedir
 • Sindirim sistemine bağlı olan herhangi bir damarda yırtılma meydana gelebilmektedir.
 • Aşırı oranda kan kaybına sebep olduğundan kansızlık oluşumuna zemin hazırlar.
 • Mukoza zarının tahribe uğraması
 • Hastanın kanama anında bilinci kapanmışsa yan yatırılması gerekmektedir. Aksi halde kusmuğun geri kaçarak soluk borusunu tıkama riski bulunmaktadır.
 • Böbrekler ve karaciğerde sorun yaşanmasına sebep olabilmektedir.
 • Hastanın yaşamını kaybetmesine sebep olabilmektedir.


Kullanıcı Yorumları ve Oyları

1 yıldız2 yıldız3 yıldız4 yıldız5 yıldız (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading...

Yorum ekle